חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

בעל זבוב - חצוצרה בואדי

מקצוע: ספרות, כיתה: י"א, מאת: דנה כהן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

השוואה בין הרומאנים של ויליאם גולדינג וסמי מיכאל-הקונפליקטים, המלחמה ולבסוף המוות

לפנינו שני רומנים. רומן מוגדר כיצירה בעלת היקף רחב. שני הרומנים נראית שונים
לחלוטין ועם זאת, ניתן למצוא נקודות השקה בין השניים. השוני בין השניים מהותי
מאד. בעוד שהרומן "חצוצרה בואדי מעוגן בזמן מוקדר (מלחמת לבנון), עוסק במציאות
הסטורית ברורה (הסכסוך הערבי - ישראלי), מתאר מקום התרחשות מוגדר - ואדי
ניסנאס בחיפה והדמויות שבו, כמו גם ההתרחשות נלקחו הישר מהאקטואליה, הרי
שלעומתו הרומן " בעל זבוב" מנותק ממקום, זמן תקופה וכו. הניתוק משתמע תרתי
במשמע - גם מקום ההתרחשות שכוח האל - האי בו המטוס מתרסק, וגם במשמעות של
עיגון היצירה. הפרשנות נוטה לראות ברומן זה ניסוי ספרותי או מעבדה חיה, שדרכה
שואל ויליאם גולדינג את השאלה האוניברסלית: האם יצר לב האדם רע מנעוריו או
שהוא תולדה של נסיבות? קבוצת הנערים שנקלעת לאי היא חבורת נערים מחונכת
ומתורבתת. רובם חניכי פנימיה, שחונכו באופן נוקשה. לא מדובר בקבוצת ברברים.
והנה , בהגיעם לאי ניתן להם חופש מוחלט. לא במקרה אין מבוגר באי כפי שאין בנות.
הקבוצה מקבלת חופש הן מסמכות כלשהי והן ממתח מיני. מדובר שבאי שהוא למעשה
גן עדן. אין מאבק על מזון. אין סיבה להרס הנורא שהקבוצה זורעת על פני האי. לא
עובר זמן רב ובקבוצה מתגבשת מנהיגות. הצורך במנהיג הוא תוצר טבעי ואנושי.
נוצרת חלוקת תפקידים, מתגבשים כללי התנהגות. המוטיב של הקונכיה משמעותי מאד
בעניין זה, שכן היא משמשת להם כלי לחיקוי של חברה דמוקרטית. היא מאפשרת ביטוי
לקולו של היחיד. האדם מחפש משמעות בכאוס. אולם כנגד יצר ההישרדות החברתי
פועל יצר ההרס (התנאטוס), שנאבק ביצר החיים ופועל בניגוד לציויליזציה. לכן שני
הגיבורים - ראלף וגק הם שני קטבים מנוגדים. ראלף מסמל את ההיגיון, החשיבה,
התבונה, האנושיות ואילו גק מסמל את הברבריות, הכוחניות, את הציד הארכאי שטבוע
בכל אחד מאיתנו. ראלף וגק הם שתי מהויות מנוגדות בטבע האנושי שנאבקות זו בזו.
חזרזיר מסמל את ההשכלה ואת המדע, ואילו סיימון מסמל את הנאיביות, אלא שבמקום
בו היצר האנושי (הליבידו) הופך לדומננטי כל - כך, אין מקום לא לסיימון ולא לחזרזיר,
לכן גורלם נחרץ מראש.
נקודות חיבור אפשריות בין שני הרומנים: (אלה נקודות חיבור חלקיות. ניתן להוסיף).
1. שמו של הרומן:
שמם של הרומנים מעיד על המהות הרעיונית של כל אחד מהם.
ברומן "חצוצרה בואדי" : החצוצרה מסמלת את המלחמה (תרועות החצוצרה המבשרות
רעות). המלחמה יכולה לקבל משמעות ארצית (מלחמת עמים , מלחמת לבנון, מלחמת
תרבויות: ערבים - יהודים, עולים - מקומיים, אנשים שונים שרוצים באיחוד אולם
החברה אינה מאפשרת להם וכו).
החצוצרה היא סמל לאומנות והאומנות מגשרת בין עמים ובין תרבויות. מה שמחבר את
אלכס למשפחתה של הודא . החצוצרה מטונימית לאלכס ולכן אימו של אלכס לוקחת את
החצוצרה מהודא בסיום הרומן. היא למעשה גוזלת מהודא את הזיכרון האחלרון שקושר
אותה לאלכס.
כך גם , החצוצרה היא סמל פאלי (פאלוס = אבר מין גברי). בקטעים שונים ברומן אלכס
מנגן בחצוצרה בהקשרים מיניים עם הודא. הואדי לעומת החצוצרה הוא סמל ואגיניאלי.
הוא פרוש וצורתו מעגלית, ולכן הביטוי "חצוצרה בואדי" מקבל משמעות אירונית של
הזדווגות שאינה מתממשת.
כמו כן, ניתן לראות את החצוצרה כסמל לפריון נשי. גם משמעות זו של פריון הופכת
לאירונית שכן זהו פריון עקר. לילדה של הודא לא יהיה אב.
למעשה, הביטוי "חצוצרה בואדי" מסמל את החיבור של מין שאינו במינו. המקום הטבעי
של החצוצרה אינו בואדי ולכן הקול של החצוצרה בואדי יוצר אקוסטיקה חזקה עם
עוצמות תהודה גבוהות וצורמות. התהודה הזאת היא האפקט של אלכס בקשר שלו עם
הודא - החיבור צורם ולכן גם תוצאתו - התינוק שיוולד במקום לא לו.
מקור השם " בעל זבוב" הוא כינוי ליצור דמוני. מדובר באל כנעני. הכנענים ביססו את
התפיסה הדתית שלהם על פולחן לאותו אל. במקור שם הספר הוא "LORD OF
THE FLIES". שם הספר באנגלית אינו חופך למשמעויות שנוצרות מן השם
העביר. השם העברי מעלה קונוטציות של האל הפלישתי. נסיון לברר היכן בטקסט
מופיע פולחן מגלה את סצינת הציד של החזירה. החבורה לוקחת את ראש החזיר,
תוקעת אותו על מוט ובמהרה הראש המרקיב מתמלא בזבובים. ראש החזיר הרקוב
משמש לגק אמצעי להטיל פחת על הקבוצה. הוא ממציא מפלצת. במקום בו אין פחד,
צריך להמציא אותו. במקום שבו אין במי להאמין, יש לייצר את מושא האמונה. לכן, גק
מרגיש מאויים מאד כשסכנת הגילוי של סיימון, הבא לבשר בשמחה שאין מפלצת על
האי, מאיימת עליו.

2. הקונפליקטים :
שני הרומנים מעמידים במרכזם קונפליקט. ברומן "חצוצרה בואדי" הקונפליקט הוא בין
ערבים ליהודים, בין תרבויות שונות, בין אנשים החיים בדו קיום וכו.הרומן מעוגן
במציאות הארץ ישראלית ולכן הקונפליקטים נכונים להוויה של ארצנו גם היום. ברומן
"בעל זבוב" הקונפליקט הוא בין טוב לרע, בין יצרים קוטביים ומנוגדים שנאבקים זה
בזה בנשפו של האדם: ארוס מול תנטוס. גק מונחה על ידי יצר ההרס ואילו ראלף מונחה
על ידי ההגיון והטוב. באמצעות קונפליקט זה משתמע קונפליקט נוסף: בין היצר לשכל.
ראלף מייצג את התבונה, האחריות, התרבות, הסמכות. למעשה מה שמניע את ראלף
הוא הסופר אגו (השוטר שבאדם), בעוד שגק מונע על ידי האיד - היצרים הברבריים.
קונפליקטים נוספים ברומן: בין התבונה וההגיון של חזרזרי לבין הכאוס של הפראים,
בין החריגים לנורמטיבים. סיימון הוא החריג בחברה. הוא אינו מחובר לשום קבוצה,
הוא אוהב את כולם, אינו שופט איש, הוא מסמל את החשיבה הפילוסופית ובשם
הנאיביות שבו הוא מועלה קורבן. אין לו מקום בחברה הכוחנית שיוצר גק. גם חזרזיר
חריג הן במראה החיצוני שלו , הן מבחינה רעיונית והן במידת האחריות והבגרות שהוא
מגלה. הוא שקול, בוגר, אלא שאינו בנוי להיות מנהיג כי חסרה לו הכריזמה של ראלף,
ולכן הוא משמש עזר לראלף. גם ראלף אינו מושלם מבחינת ההתאמה למנהיגות: קשה
לו להחליט ולהכריע ולכן הוא משאיר פתחים לגק. לכן הוא גם שותף לאסון שמתרחש
על האי. קונפליקט נוסף שנבנה משני הגיבורים המרכזיים הוא הקונפליקט בין
המשטרים: ראלף מייצג את הדמוקרטיה - עם כל החיוב שבה, אולם בדמוקרטיה יש
חולשות. אחת החולשות של ראלף היא הכבוד שהוא רוחש לבחירה הדמוקרטית ,
שבשמה הוא מפנה את הדרך לגק. הוא לא מאלץ את הנערים לפעול תחת מרותו. ראלף
כשליט דמוקרטי יודע גם להאציל סמכויות. בעודו מנהיג הוא מאשפר לגק להיות מנהיג
תחת פיקוחו וכך מקבל גק פתח לדרוש את ההנהגה כולה. גק מייצג את השליט
הטוטליטרי, הרודן, הכוחני. הוא פועל בכוח הזרוע וזורה הרס מסביב. קופליקט נוסף
היוא בין האש לציד. האש מיוצגת על ידי ראלף, שדואג שהאש תבער. האש מייצגת את
הציויליזציה, ומגיעה לא במקרה מן המשקפיים של חזרזיר. גק מבחינתו שם דגש על
הציד ועל היצרים. הוא מייצג את האדם הקדמון שצד לשם המזון אך גם לשם ההנאה
והאגו. גק כשליט טוטליטרי מלמד אותנו שכמו רבים כמותו, מרבית השליטים
הטוטליטריים נכשלו כי הם טעו טעויות קטנות, שנבעו משיקול דעת מוטעה. בתמונת
הציד של החזירה, עסוקה החבורה בחזירה, אולם את הגורים הם משחררים. הם למעשה
מוותרים על מזון, כי אין ספק שהגורים ימותו בלעדי האם. הטעות השנייה היא כשגק
והפראים מבעירים את האי, הם לא שמים לב שיחד עם האי בוערים גם עצי הפרי,
שמשמשים אותם למאכל. התוצאה היא שהשליט הטוטליטרי ממיט אסון על עצמו ועל
הסביבה. לכן גן העדן הופך להיות גהנום.
3. שני הרומנים כאמור מעוגנים בנושא של מלחמה. הרומן "חצוצרה בואדי" מתאר
מלחמה מוגדרת: מלחמת לבנון, שמתרחשת בין שני עמים. כך גם עומד ברקע הרעיון
של מלחמת תרבויות. ברומן "בעל זבובו" מדובר במלחמה אוניברסלית וסימלית. הרקע
הוא מלחמת העולם השנייה שזיעזעה את העולם כולו. העלילה מתרחשת במלחמה
עתידנית, אטומית שאיימה על האנושות כולה. יחד עם זאת, מדובר גם במלחמה
מטאפורית שמתנהלת באדם בין יצר החיים לצר ההרס.
4. נושא המוות מופיע בשתי היצירות. ברומן "חצוצרה בואדי" נקשר הנושא באופן
מהותי למותו של אלכס. המוות של אלכס מסמל מעשה את מותה שת התקווה והאפשרות
לחיות בהרמוניה בין העמים. נושא המוות מרחף גם בצורות אחרות ביצירה: מות אביו
של אלכס, בותו של בן הדוד של הודא, מות משפחת הסב, ועדו. במקביל לנושא המוות
באים לידי ביטוי ביצירה השכול והופחד, שנקשרים למלחמה העומדת ברקע. השכול
נקשר לסבא איליאס ששכל את הבן, ולעדינה בסיום הסיפור שמדברת על בנה החייל
ומודאגת מעצם הימצאותו במלחמה. במקביל תמונתה של סבתא אנונימית שיושבת על
קבר הנכד ומנקה אותו. הודא וחרדותיה לגבי אלכס, שהתגייס, מצטלבת בתמונת המוות
, הפחד והשכול. למעשה מרחף המוות על פני כל היצירה. היום למוות הוא איום ממשי
ומתקבל על הדעת, כתוצר אפשרי של מלחמה. לעומת זאת , ברומן "בעל זבוב" המוות
הוא מיותר. אין שום סיבה רציונלית ומחייבת למוות של חזרזיר וסיימון. ובכל זאת
שניהם מתים. המשותף לחזרזיר ולסיימון הוא נושא החריגות, שמעוררת דחייה ומאיצה
את האלימות נגדם. הם לא מתאימים את עצמם למציאות הקיימת, הם לא מגלים
קונפורמיות. חזרזיר נאמן מאד לראלף, אולם לראלף אין די כוח להגן בסופו של דבר על
חזרזיר. חזרזיר מיוצג על ידי המשקפיים שלו, שהופכים באופן אירוני לאמצעי להצתת
האש באי. זוהי הסיבה שראלף שמר בקנאות על האש. גק גונב את משקפיו של חזרזיר
כדי להבעיר את האש ואת הטרוף. רוגר מטורף לא פחות מגקץ הוא נוטה להתעלל
באחרים. המוות של חזרזיר מתואר באמצעות ניפוץ הראש לו, כשתכולת הרא - המוח
ניגר החוצה. התמונה סימלית - נוזל המוח - החשיבה מחוסל על ידי הטוטליטריזם
שמשתלט על האי. במקום ההגיון תופסים מקום הבורות , האלימות והפחד - תוצרי
הלוואי של המשטר הטוטליטרי. מותו של סיימון הוא מות התמימות. סיימן מעולם לא
הזיק לאיש באי, ולכן מלכתחילה גורלו נחרץ. סיימון מת כתוצאה מהגילוי שאין מפלצת
שמאיימת על האי. בדרכו למטה הוא פוגש את החבורה שרוקדת את ריקוד הפראים. גם
ראלף וחזרזיר שותפים לריקוד. הקרנבל משתולל סביב הבשר. הצייד מחלק בשר
וכולם אוכלים. גם ראלף וחזרזיר. החבורה נמצאת במצב אקסטאטי, שבו נמחקת
המחשבה ובמקום המחשבה תופסים מקום היצרים המשולהבים. למעשה כל הכתות
מבוססות על הרעיון של שילהוב היצר במקום המחשבה. הם תוקפים את סיימון והורגים
אותו ומיד לאחר מכן מגיעה הרגיעה. ראלף וחזרזיר סובלים מיסורי מצפון ומנסים לתרץ
את רצח סיימון בכל מיני צורות. זוהי למעשה הנקודה שבה ראלף מבין את האיום
האמיתי הרובץ עליהם. לא מדובר באיום חיצוני של מלחמה כמו ב"חצוצרה בואדי" ,
אלא איום של אוייב שנמצא בך. בכל ראלף נמצא גם גק, וכל אחד מאיתנו שואף להגיע
לאי מופקע מסמכויות שבו יוכל לאבד ולהרוס.
5. הסיום: סיומו של הרומן "חצוצרה בואדי" משאיר שאלות פתוחות. אלכס מת,
הודא נשארת בהריון. יחד עם אלכס מתה גם התקווה לאיחוד בין שני העמים. לא ברור
מה תחליט הודא לעשות עם התינוק, אולם התלבטויותיה הם סמל לתלישות ולחריגות
של כל בן כלאיים , שיסתכן בזווג חריג. תינוקה יהיה זר ברחוב היהודי כפי שיהיה זר
ברחוב הערבי. התינוק הוא המשך התלישות והחריגות של הודא ושל סבא אילאס.
התינוק משלם את מחיר הפתיחות של ההורה. תמונת הסבתא שמנקה את קבר נכדה
בדלי בו שיחק כשהיה ילד היא השלכה טראגית של הקיום הבלתי נסבל במציאות של
שכול ושל פחד.
הסיום הפתוח מופיע גם ברומן "בעל זבוב". סיימון וחזרזיר מתים. החבורה ניצלת על
ידי קצין בריטי, שחושב בטעות כי מדובר במשחק ילדים. החבורה תחזור לציויליזציה
אולם נשארות שאלות פתוחות ברובד האוניברסלי והקיומי. מרחפת השאלה של
השיפוט הערכי: מה עושים עם גק? איך שופטים אותו" האם אשמתו היא אשמה פרטית
או שהוא מייצג יצרים אנושיים שטבועים בכל אחד מאיתנו? אם מדובר באשמה
אוניברסלית, איך אפשר לשפוט את גק או את הנאצים בהשאלה? האם המסקנה היא
שיצר לב האדם רע מנעוריו? האם היינו נוהגים כמוהו?

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: