חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

שאלות הכנה

מקצוע: ספרות, כיתה: י"ב, מאת: דנה כהן, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

שאלות הכנה למבחן הבגרות בספרות

מאגר שאלות למבחן בספרות
כיתות יב'

רשימת היצירות למבחן
הרופא וגרושתו / ש"י עגנון

שירת ימי הביניים
לבי במזרח / ר' יהודה הלוי
ישנה בחיק ילדות / ר' יהודה הלוי
כתנות פסים / ר' משה אבן עזרא
מליצתי בדאגתי הדופה/ ר' שלמה אבן גבירול
אמנון אני חולה / ר' שלמה אבן גבירול

שירת המאה העשרים
אבי / יהודה עמיחי
אל מלא רחמים/ יהודה עמיחי
אלוהים מרחם על ילדי הגן / יהודה עמיחי
ראי, אנחנו שנים מספרים / יהודה עמיחי
גשם בשדה הקרב / יהודה עמיחי
מרובע (בוקר עכשיו) / יהודה עמיחי
אני שומע משהו נופל / נתן זך
עוד חוזר הנגון / נתן אלתרמן
לתמונת אמא/ לאה גולדברג
ראי אדמה/ שאול טשרניחובסקי
עם אלי הנפח/ אורי צבי גרינברג
רק על עצמי לספר ידעתי / רחל
ספר שירי/ רחל
בעיות אישיות / דן אבידן
הכתם נשאר על הקיר / דן אבידן

פרק א' – הרופא וגרושתו / ש"י עגנון
1. ביצירה "הרופא וגרושתו" , מוארות באור שלילי תכונות והתנהגויות
אנושיות , או תופעות חברתיות. מהן תכונות או תופעות אלה, וכיצד נמתחת
עליהן ביקורת במהלך היצירה.
2. ביצירה "הרופא וגרושתו" , יש תאור של יחסי גבר אישה. הסבר את ההיבטים
(האספקטים) הפסיכולוגיים והחברתיים של יחסים אלה. תאר את דרכי
עיצובם ביצירה.
3. בסיפור הרופא וגרושתו מופיעים מוטיבים חוזרים , חלום , דמויות אנלוגיות
ותאורי נוף , כל אלה הם אמצעי עיצוב המסייעים לבניית משמעות היצירה
או לחשיפת עולמן הפנימי של הדמויות.
עמוד על כל אמצעי העיצוב האלה והסבר את תפקידם ביצירה.
פרק ב' – שירת ימי הביניים .
4. בשיר לבי במזרח מאת ר' יהודה הלוי , מבטא הדובר את הכמיהה לציון.
בדבריך תאר את האמצעים האומנותיים העוזרים לבטא את משמעות השיר.
הדגם והסבר על פי השיר את שלושת ה"קישוטים" האלה : תפארת הפתיחה ,
צימוד , חרוז מבריח ?
5. בשיר ישנה בחיק ילדות מאת ר' יהודה הלוי, פונה הדובר לנמענת בכמה פניות.
הסבר את המשמעות של פניות אלה, ואת התהליך שהן משקפות.
הצג שני מאפיינים של שיר זה כ "שיר קודש".
6. בשירים שנכתבו בימי- הביניים מובעים רעיונות באופן ברור. מלאכת השיר
(מכלול האמצעים האמנותיים ) נועדה ליפות ולקשט את הרעיונות בשיר.
הסבר והדגם קביעה זו על פי השיר "כתנות פסים" מאת ר' משה אבן עזרא.
7. משוררי ימי – הביניים נתנו ביטוי לשאלות כבדות משקל , כגון אמונה או
מצוקת
הקיום , וכן להנאות החיים ושמחותיהם.
קרא את השיר "מליצתי בדאגתי הדופה" מאת ר' שלה אבן גבירול וכתוב, כיצד
נותן הדובר ביטוי לשאלות אלה בשירו זה. ציין והסבר אמצעי עיצוב מרכזי
אחד, המשמש לפיתוח נושאים אלה בשיר.
8. השיר "אמנון אני חולה " מאת ר' שלמה אבן גבירול , הוא שיר חשק. הסבר
קביעה זו וכתוב מהי הזיקה של השיר לסיפור המקראי על אמנון ותמר, ומהי
תרומתן של המטאפורות לבניית משמעות השיר.

פרק ג' – שירת המאה העשרים
9. המטפורה היא לב לבה של השירה, לכן המבין את המטפורה מבין את משמעות
השיר. בחר בשיר אחד של עמיחי , והוכח על פיו קביעה זו.
10. יש שירים שמעוצבת בהם חוויה רבת עוצמה באיפוק ובתמצות או בלשון
עקיפה . הסבר והדגם תופעה זו על פי שיר של עמיחי.
11. בשירים רבים שנכתבו במאה ה-20 באה ל ידי ביטוי זיקה בין הדובר לבין
אלוהים או בין הדובר לבין זולת כלשהו.
תאר זיקה כזו בשיר אחד שלמדת, והסבר כיצד היא מעוצבת בשיר.
12. בשיר "אני שומע משהו נופל " מאת נתן זך , עולה שאלה שיש בה כאב.
מה מקור הכאב וכיצד מעוצבת ההתמודדות אתו בשיר.
13. בשיר "לתמונת אמא" של ל' גולדברג , מתוארת מערכת יחסים טעונה
בין אם לבת בתקופות שונות. כיצד משקף מבנה השיר ועיצובו את מורכבות
היחסים בין הבת לאם.
14. קרא את השיר "ראי אדמה" מאת ש' טשרניחובסקי וכתוב על משמעות
הכותרת
בשיר , על פתיחת השיר וסיומו ועל ציור לשון מרכזי הקיים בו.
15. השיר "עם אלי הנפח" מאת א' צ' גרינברג , מסתיים במילים : "עתה בא לילה
תן – שנינו ננוח !". באיזו נימה הדברים נאמרים, וכיצד הם קשורים למצב
המתואר בשיר?
16. קרא את השיר "ספר שירי " מאת רחל, הסבר מה מבטאת הדוברת באמצעות
הניגודים והמטפורות בשיר.
17. קרא את השיר "רק על עצמי " מאת רחל , והסבר כיצד מציגה הדוברת את
עצמה לאורך השיר. בדבריך הסתמך על הניגודים ועל הלשון הציורית
(דימויים
ומטפורות).
18. קרא את השיר "עוד חוזר הנגון" מאת נ' אלתרמן , וענה על השאלה:
מהי התפיסה העומדת במרכז השיר ? בחר שתי מטפורות מתוך השיר ועמוד
על משמעותן בזיקה לתפיסה בשיר.

פרק ד' המחזה ילדי הצל / בן ציון תומר
19. באקספוזיציה מופיעים מרכיבים מהותיים של המחזה כמו: תיאורי מקום,
תיאורי זמן ודמויות.
התייחס לכל אחד ממרכיבים אלה, ועמוד על תרומתם להמשך המחזה.
20 . להוראות הבמה תפקיד חשוב בעיצוב המחזה. הסבר מהו תפקיד הוראות
הבמה, והדגם על פי המערכה הראשונה במחזה.1

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: