חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

חורבן גלות וגאולה

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: נופר, פורסם: 30/11/-0001
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום לבגרות על תקופות החורבן והגאולה של בית המקדש והנבואות של עזרא פרקים א', ג'

 

עזרא א' פסוקים 1-7:
 
כורש מעניק זכויות לגולי בבל ונותן להם לשוב לארצם. מכוון: לפי פסוק 2 הכרזתו היא רצון ה' וכורש למעשה הוא שליח ה' שנשלח למימוש גאולת ישראל. כורש במדיניותו היה ליברלי (כלפי כל הגויים שבשליטתו), הוא רצה לרכוש את אהדתם כדי שישמרו לו אמונים ולא ימרדו בו.
"לכלות דבר ה' מפי ירמיה"- כשכלה= הסתיים העונש של חורבן וגלות שעליו ניבא ירמיה.
ישנו קושי מכוון שירמיה דיבר על גלות במשך 70 שנה אך למעשה מהגלות ועד הצהרת כורש עברו 48 שנות גלות. הפתרון: בביטוי "לכלות דבר ה' מפי ירמיה" מדובר על הזמן שבו אמר ירמיה את נבואתו וזה היה בשנת 605 לפני הספירה ואכן 605-538=64, ירמיהו נקב במספר 70 מכוון שזהו מספר טיפולוגי.
 
הזכויות שמעניק כורש ליהודים-
 
1. הגולים רשאים לשוב ליהודיה- "מי בכם מכל עמו ויעל לירושלים".
2. הגולים רשאים לבנות את בית המקדש בירושלים- "ויבן את בית ה'..הוא האלוהים אשר בירושלים".
3. היהודים שאינם רוצים לעשות ואלה שישובים בסביבה היהודים (יהודים או נוכריים) יכולים לסייע לעולים בכסף, זהב ותרומות.
 
בהצהרת כורש ניתן למצוא:
*תפיסת אלוהות אוניברסאלית- "אלוהי השמים" , "כל ממלכות הארץ נתן לי ה'"- ה' מצטייר כשולט בכל  
 הממלכות בעולם.
*תפיסת אלוהות מקומית- "בית ה' אלוהים ישראל" , "האלוהים אשר בירושלים", לבנות לו בית
 בירושלים"- ה' הוא אל ישראל, אל מקומי והוא שוכן במקום מסוים (ירושלים).
 
המחבר שם בפי כורש את תפישותיו כדי להציג את הרעיון ההיסטוריוסופי שכורש הוא שליח ה' למימוש גאולת ישראל.
*ה' מתכנן את המהלכים ההיסטוריים בעולם בהתאם לרצונו- "כל ממלכות הארץ נתן לי ה' "
*עמים שונים הם כלי בידי ה' בשביל להעניש את ישראל או לגאול אותו וכאן כורש הוא שליח ה' לגאולת
 ישראל- "והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים"
*ירושלים היא העיר הנבחרת של ה' ולכן דרישתו היא שבית המקדש (בית ה') ייבנה בירושלים- "פקד
   עלי לבנות לו בית בירושלים".
 
כורש מחזיר לירושלים את מעמדה הדתי בכך שהיא תהיה עיר מקדש ושם ישכון בית ה' אבל ירושלים לא תהיה עיר מלוכה והשליטה עליה תהיה בידי פרס. כורש אומר בהצהרתו " כי ממלכות הארץ נתן לי ה'" כלומר השליטה והמלכות הבלעדית היא של פרס ויהודה תהיה תחת חסות הפרסים, זה כדי למנוע מהיהודים למרוד בממלכה הפרסית.
הצהרת כורש האיצה רבים לעלות לירושלים ולהתחיל לבנות את בית המקדש ובראשם היה בן יהויכין שהיה שליט יהודה מטעם המלך הפרסי. עשרת השבטים לא מוזכרים בין העולים לארץ.
נוסף על הזכויות שהעניק כורש ליהודים הוא השיב להם גם את כלי המקדש שנבוכדנאצר לקח.
 
 
עזרא ג':
 
בשנה הראשונה לשיבת הגולים לארץ ישראל, בחודש השביעי נאספו כולם בירושלים בשביל לבנות לה' מזבח. בראשם עמד ישוע בן יוצדק (ממשפחת הכוהנים) וזרובבל בן שאלתיאל.
הבעיה המתעוררת היא שבפרק א' נאמר ששבצר עמד בראש הגולים ופרק זה מדובר על זרובבל.
תשובה אפשרית היא שזרובבל וששבצר הוא אותו האיש, יש לו שני שמות שונים או ששבצר היה זקן ונפטר זמן קצר לאחר מינוי והמנהיג אחריו היה זרובבל.
עוד לפני שמתחילים בבניית בית המקדש דואגים לבניית המזבח מכיוון ש:
  • הם רצו להזדרז ולהתמסר לעבודת ה' בבית המקדש מכיוון ש48 שנים הם היו בגולה ולא העלו קורבנות לה'.
  •  הם בונים את המזבח כדי לחדש את הפולחן, שם יוכלו לעבוד את ה' כדי שיעזור להם נגד אויביהם- אנשים שהתנגדו לשיבת הגולים לארץ והטילו עליהם אימה והפריעו להם בבנייה. היהודים פחדו ש"עמי הארצות" ירצו ליטול חלק בבניית המזבח ולכן הם ממהרים לבנותו.
 
בפסוקים 3-6 מוזכרים 4 סוגי קורבנות:
1. "עלת תמיד"- "עלות לבוקר ולערב"- קורבן שנשרף כליל לה' והועלה בכל בוקר וערב.
2. קורבן ראש חודש- "ולחודשים"- קורבנות שמקריבים בראש כל חודש.
3. קורבנות מועדים- "ולכל מועדי ה' המקודשים"- בשבתות ובימי המועדים הוסיפו קורבנות נוספים.
4. קורבן נדבה- "ולכל מתנדב נדבה לה'"- קורבן שהוקרב מתוך הרצון היחיד להביאו כנדבה.
 
במקביל לעבודת הקודש העולים עוסקים בהכנות לבניית בית המקדש, הם מביאים בעלי מלאכה, והלווים בני 20 ומעלה משגיחים את מלאכת בית ה' ומניחים את אבני היסוד של בית המקדש.
מההכנות לבניית בית המקדש ניתן ללמוד כי מצבם הכלכלים היה טוב.
טקס הנחת יסודות המקדש- כל העם נאסף בירושלים ובראש העם עומדים זרובבל, ישוע הכוהן, הכוהנים והלויים. לאחר הנחת אבני היסוד נערך הטקס הבא: הכוהנים לבושים בבגדי כהונה, מנגנים בחצוצרות, הלווים במצלתיים, ושרים מזמורי תהילים המיוחסים לדוד והעם מצטרף אליהם.
 
הכוהנים, הלויים וראשי האבות הזקנים אשר זכרו את בית המקדש הראשון בכל הדו, בוכים בקול גדול כי הבית הזה נראה דל לעומת הבית הראשון. אולי בכיים נובע גם מההתרגשות עקב מימוש תקוותם לבנות את בית ה'.
הצעירים שמחו ולכן השמיעו קולות תרועת שמחה, הם לא הכירו את הבית הראשון ולא ראו אותו בהדרו ואין להם למה להשוות את הבית הנוכחי שנבנה. ייתכן ששמחתם נבעה מחידוש הפולחן והם קיוו שהעצמאות הדתית תוביל לעצמאות מידנית בעתיד.
רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: