חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

אמונות ודעות

מקצוע: שונות, כיתה: אחר, מאת: לא ידוע, פורסם: 30/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום בצורת שאלות ותשובות על הספר אמונות ודעות מאת ר' סעדיה גאון.

בס"ד        “אמונות ודעות“ - ר' סעדיה גאון - הקדמה                  תשס"ח

 

1. שאלה: מה הן הסיבות בגללן יכולים להיות ספֵקות וטעויות (="גורמי השיבושים") אצל בני אדם?

  תשובה: א. החוקר ("המבקש") אינו יודע מה הוא מחפש, ואת מה הוא רוצה להוכיח.

ב.  החוקר אינו יודע את דרכי ההוכחה ההגיונית, ולכן אינו יודע כיצד לבצע את המחקר.

ג.  יכולתו השכלית של החוקר מוגבלת, ולכן אינו מסוגל להבין את ההוכחה.

ד.  החוקר אינו מתיחס בצורה מספיק רצינית לנושא המחקר, והוא רוצה להסיק מסקנות בצורה מהירה.

ה. חוסר נכונות של החוקר לקבל את מסקנות המחקר.

רס"ג מוסיף "וכבר דִמה הכתוב הַרְצָאַת דברי הצֶדק כהרצאת המעות באמרו: "כסף נבחר לשון צדיק, לב רשעים כמעט" (משלי י',כ). ולא ישתַּבְּחוּ החכמים ויסורו מהם הספקות כי אם בסַבְלָנוּתָם בהתעמקות בחלקי המלאכה אחרי ידיעתם אותה".  אדם המתעסק עם כסף צריך לדעת:

        א.    כמה כסף הוא צריך לקבל מֵחֲבֵרוֹ.

         ב.    את צורת הספירה (ובימי רס"ג לדעת כיצד לשקול את משקל הכסף), ואת ערכו של כל מטבע.

         ג.     לדעת כיצד לבדוק האם זהו מטבע טוב או לא (כגון: האם המטבע מזויף).

         ד.    לספור ואו לחשֵב את מה שקבל בצורה מדויקת.

ועיין להלן בשאלה 23 ב"משל משקל המעות".

אותם עקרונות אדם צריך לדעת לעשות גם במחקר בעניְני אמונה.

 

2. שאלה: עבור מי מְיוֹעָד הספר "אמונות ודעות", וכיצד יועיל הספר למי שיִלְמַד אותו?

תשובה:

התועלת ללומדי הספר

סוג האנשים

הספר יבסס את אמונת האדם על סמך חקירה ועיון. כלומר, אמונתו התמימה תתבסס ותוכח על פי הוכחות שכליות.

 א. מי שכבר "הגיע אל האמת" ואמונתו מבוססת על סמך המסורת והוא סומך על אחרים באמונתו, דהיינו: המאמין באמונה תמימה.

יסתלקו ספקותיו ויתבארו לו כל עיקרי האמונה.

  ב.  המאמין בָּ"אֱמֶת" ומתעוררים בלבו ספקות.

הספר יוכיח לו את טעות כפירתו, ויגרום  לו להֵאָלם ולשתוק, ולהפסיק מלהטעות אחרים.

  ג.  מי ש"אִמֵּת את השָׁוְא", וחושב שדעתו הכפרנית היא האמת.

יתבטלו ספקותיו ויאמין בדרך האמת של האמונה הדתית בצורה קבועה ויציבה.

  ד.  המחפש את האמת ו"נָבוֹך בְּתַהְפּוּכוֹת כל ימיו" ועובר משיטה לשיטה מתוך ספקות ותהיות.

 

שים לב!                 שיטה זו כי ספר בענייני מחשבה מיוֹעד גם למאמין באמונה תמימה, נובעת מגישה שהמאמין
                 באמונה על סמך מחקר שכלי עדיף על פני המאמין באמונה תמימה. זוהי גם שיטת הרמב"ם שעיקר האמונה וְשִׂיאָהּ הינה ה"ידיעה" - "
לֵידַע שיש שָׁם מָצוּי ראשון" (יסודי התורה א',א'), וכן שיטת רַבֵּנוּ בחיי שהמסוגל לחקור - חייב לבסס אמונתו ע"פ שכלו והבנתו (הקדמה לספר "חובות הלבבות", עמוד כ"ה).

גישה זו מנוגדת לשיטת ריה"ל בספר הכוזרי, שאמונה תמימה עדיפה על אמונה המבוססת על סמך מחקר שכלי, ועיסוק בְּעִנְיְנֵי אמונה וחקר טעמים למצוות - נועד רק לאדם שיש לו ספֵקות ותהִיות בְּעִנְיְנֵי אמונה ומצוות. "ומי שקיבלה בתמימות בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעוּלֶה הוא מן המִּתְחַכֵּם והחוקר". (מאמר שני, סוף אות כ"ו, ועיין עוד במאמר א', אות י"ג על החסרונות הקיימים בביסוס האמונה על סמך מחקר שִׂכלי).

זכור!    לדעת רס"ג אמונה צריכה להיות מבוססת על הוכחות שכליות (וכן לרמב"ם), ואילו לדעת ריה"ל אמונה צריכה להיות מבוססת על התגלות אלֹקית כדוגמת מעמד הר סיני ונִסים שנעשו לעם ישראל (משל "מלך בני הודו". מאמר א', יט-כה). וכמו  סיפורו של מלך כוזר שהגיע לאמונה כתוצאה מהתגלות המלאך בחלומו.

 

3. שאלה: מה הן הסיבות שהביאו את רס"ג לכתיבת ספרו "אמונות ודעות"?

תשובה:    רס"ג ראה שלאנשים בימיו יש ספקות בענייני אמונה "אשר רבים מן המאמינים אין אמונתם צְרוּפָה ודעותיהם בלתי נכונות", עד שאנשים "טָבעו בים הספקות" ואנשים קיבלו דעות בלתי נכונות רבות. רס"ג כותב ש"על אף שאני מכיר קֹצֶר חכמתי מלהגיע לשלֵמות" - הוא כותב את הספר על פי יכולתו והבנתו. ולכן, רס"ג פונה בתפילה לה' שֶׁיַּנְחֶה וידריך אותו לכתוב דברים נכונים כפי כוָנתו הטובה.   מטרותיו המרכזיות של רס"ג בספרו הן:

א. לעזור לאנשים המסתפקים בשאלות בענייני אמונה ולהַנחותם להגיע אל דרך האמת.

ב.  לסתור את דברי הטועים והכופרים המתפארים בהבל ובאמונותיהם הלא נכונות, ולהשתיקם.

4. שאלה: מהי פנייתו ובקשתו של רס"ג מלומדי ספרו?

תשובה:                 א. רס"ג מבקש שהלומד בספרו ומוצא בו טעות - יתקן אותה גם בלי רשותו של רס"ג.

                     ב. בקשה ללמוד את הספר מתוך מניעים חיוביים, ושמטרת הלמוד תִהיה הַשָׂגת האמת במלואה.

 

5. שאלה:  מה הן התוצאות המְקוּווֹת והשפעות שיהיו ללימוד הספר והשגת האמת על לומד הספר ועל מי שישיג את האמת?

תשובה:     בתחום הידיעה - הלומד יגיע אל האמת וספקותיו יסתלקו, והמאמין על פי מסורת יבסס את אמונתו על סמך מחקר שכלי. ידיעת ה' וידיעת התורה יתפשטו בעולם כולו "כי מלאה הארץ דֵעָה את ה' כמים לים מְכַסים". (לדעת רס"ג, השכל הינו חלק מרכזי באדם, וקיימת מטרה מרכזית להקנות לאדם דעות נכונות והשקפות אמיתיות, ולבסס את אמונת האדם על פי השכל).

בתחום המעשה -הידיעה תשפיע על מידותיו והתנהגותו של האדם בכל מערכות חייו.

           א. "יֻכְשְׁרוּ מַצְפּוּנֵי בְּנֵי הָאָדָם כְּבָרָם" - פנימיותם של בני האדם תהיה מתוקנת כמו חיצוניותם.

           ב.  "תהיה תפילתם בלב שלם".

            ג.  "יהיה להם בְּלִבָּם דבר הַמַּרְתִּיעָם מן החטא, וְהַמְּעוֹרְרָם  אל (עֲשִׂית) הנכון (הטוב)".

           ד.  "תהיה נאמנותם שלֵמה בְּמַשָּׂאָם ומתנם".

           ה.  "תִּמְעַט קנאתם זה בזה על ענייני העולם".

            ו.   "תהיה מגמת פני כולם אל בעל החכמה". כולם ישאפו להתקרב לקב"ה.

לדעת רס"ג, כאשר האדם יבין ויבסס בשכל את אמונתו הרי הוא יזדהה יותר עם הדברים שהוא מקיֵם, ולכן יהיה שינוי ושִפור לא רק בתודעתו הפנימית של האדם אלא השיפור יתבטא גם בחיי המעשה ובקיום המצוות.

 

6. שאלה:     מדוע יָצַר ה' (=הבורא) אפשרות לְטָעוּיוֹת וספקות אצל בני אדם? (ומדוע ה' לא ברא בני אדם שלֵמים שאינם טועים)?   (אות ג')

תשובה:    עצם היותו של האדם נברא - גורמת מגבלות לאדם. כשם שאדם צריך לבצע פעולות פיזיות רבות על מנת להשיג את מבוקשו, כך גם בחקירת האמת - האדם חייב להקדיש זמן ולטרוח רבות על מנת להסיר את כל ספקותיו. וכשאדם מתעצל בחקירתו - הרי הוא נשאר בספקותיו.

כלומר, האדם בסִכלותו ובעצלנותו ("קֹצֶר רוחו") הוא האחראי לספקות ולטעויות, ולא ה'.

 

7. שאלה: מהי הגדרת המושג אמונה (="דֵעָה") לפי רס"ג?  (לרס"ג: ידיעה = דעה = אמונה)   (אות ד')

תשובה:   "דעה" הינה "עניין המִּצְטַיֵּר בנפש" (בתודעת האדם). כלומר, דבר שהאדם משוכנע כי הוא נכון. אלו הן מסקנות שכליות המופנמות והופכות להיות חלק פנימי ובלתי נפרד מאישיותו של האדם, לאחר מחקר שִׂכלי שהאדם בִּצע.

 

8. שאלה: הסבר מהי דעה אמִתית ומהי דעת שקר?

תשובה:     "דעה אמִתית הוא - שיֵדע הדבר כפי שהוא (כמו המציאות)... השחור - שחור... והנֶעֱדר - נעדר". "דעת השקר היא - ידיעת הדבר שלא כפי שהוא... השחור - לבן ... והנעדר - מָצוי" (=קיים).

כלומר, דעה אמיתית הינה - דעה (= ידיעה פנימית) המתאימה למציאות הָאֲמִתִּית.

9. שאלה: את מי מְכַנֶּה רס"ג בכינוי "חכם משובח"?

תשובה:   "החכם המשובח הוא מי ששָׂם אֲמִתּוֹת הדברים (הדברים המוחלטים, המציאותיים והברורים) לִיסוֹד, וּמַשְׁתִּית על כך את דעותיו". כלומר, מבסס את השקפתו והתיחסותו האישית לפי המציאות הברורה ומתנהג בהתאם לכך.

10. שאלה: מיהו ה"סָכָל המְגוּנֶה" לפי רס"ג?

תשובה:     "הסכל המגונה - מי ששָׂם את דֵעותיו ליסוד וּמְדַמֶּה שֶׁאֲמִתּוֹת הדברים תהיינה כפי דֵעותיו". כלומר, אדם שרוצה להתייחס למציאות המוחלטת בהתאם להשקפתו האישית, ובכך מעוֵת את המציאות, ומתנהג בהתאם להשקפה המעוּוֶתת שאליה הרגיל את עצמו.

כגון: אדם שעל מנת לעשות ככל העולה על רוחו - קובע לעצמו כי אין אלֹקים, ולכן הוא אינו חייב בקיום המצוות. או, אדם שבגלל יצרו הרע ותאוותיו - אינו מוכן להכיר במציאות הבורא.


11. שאלה:   מה הם ארבעת מקורות הידיעה האנושית? כלומר, מה הם העקרונות השונים המביאים אדם לדעת דברים? (=המובילים אל האמת ומביאים אל הנכון).  (אות ה')

תשובה:   א. "ידיעת הַנִּרְאֶה - הוא מה שהשׂיג (קולט ומקבל) אדם באחד מחמשת החושים".

ב.  "ידיעת השכל - הוא מה שמתחייב בשכל האדם בלבד, כגון חשיבות האמת וגנות הכזב". כלומר: דברים בסיסיים שכל אדם מבין על פי שִׂכלו.

ג.  "ידיעת הַהֶכְרֵחַ" - ידיעת דבר הנובע ממסקנות הגיוניות המוכרחות על פי השכל האנושי. כגון: המסקנה שלאדם יש נפש, דהיינו מרכיב פנימי. אף על פי שאיננו רואים את הנפש - הרי ברור לנו שהיא קיימת ואנו רואים את השפעותיה על האדם והתנהגותו.

ד.  "המסורת הָאֲמִתִּית וספרי הנבואה" העוסקים בקבלה ובמסורת הדתית העוברת מדור לדור.

 

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: