חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

אלישע הנביא

סיכום לבגרות
מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: MaYaNiNa, פורסם: 15/05/2008
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

סיכום בתנ"ך על ראשית דרכו של אלישע הנביא - מלכים ב' פרקים ב' וה'

עבודה בתנ"ך
פרק ב', פסוקים 1-22:
1. המאורעות שקרו לאליהו ולאלישע לפני שה' לקח את אליהו בסערה לשמיים במרכבת אש: מדברים על
הגלגל. הגלגל היה כנראה מקום מושבו של אלישע, אליהו בא אחריו ואחרי כן יצאו שניהם משם. בהיותם
בדרך ביקש אליהו מאלישע שיישאר הוא לבדו, כי עליו ללכת בשליחות ה' לבית אל. אלישע ידע כי קרב
ובא רגעו האחרון של אליהו, ולא רצה להיפרד ממנו, לכן הם הלכו ביחד. בבית אל היו בני נביאים, צעירים
שהתרכזו סביב הנביאים הגדולים והתחנכו להיות נביאים. בני הנביאים אמרו לאלישע שאדונו {הכוונה
לאליהו} עומד להילקח ע"י ה', אך הכתוב אינו מפרש כיצד ידעו זאת. אלישע אומר להם "החשו", כלומר,
שתקו. כנראה שכוונתו היא שלא ידע אליהו כי הדבר ידוע להם.לאחר מכן הולכים אליהו ואלישע הירדנה.
שם הם פוגשים חמישים מבני הנביאים, אשר עמדו רחוק מאוד מהם. ואליהו ואלישע הלכו לעמוד על שפת
הירדן. רק לאלישע, העתיד להיות נביא תחתיו, הרשה אליהו ללוותו ולהיות לידו עד הרגע האחרון.
החזרה בקטע זה היא בפסוקים ב-ג, בפסוקים ד-ה, ובפס' ז-ח.
בכל פעם, אומר אליהו לאלישע שיישאר לחכות לו במקום מסוים, אך אלישע מתנגד. והם הולכים ביחד
לאותו מקום שה' שלח את אליהו אליו, שם הם פוגשים בבני נביאים, אשר מדברים עם אלישע ואומרים לו
שאליהו עומד למות, ואלישע אשר יודע זאת כבר אומר להם לשתוק.
2. הנס שקורה לאליהו ולאלישע הוא שהמים של הירדן נבקעים, ו"פותחים" להם מעין שביל לחצות את מי
הירדן. {מעשה זה מזכיר את קריעת ים סוף}.
3. בקשתו של אלישע מאליהו: לבקשתו {בפס' 9} יש 2 פירושים: האחד, שהוא מבקש מאליהו שרוח
הנבואה שתשרה עליו תהיה במידה כפולה מהרוח ששרתה עליו {על אליהו}. השני, רוח הנבואה אשר
תהיה באלישע תהיה כפליים ברוח השורה על כל אחד מהנביאים הבאים אחרי אליהו {שהם כאילו יורשיו},
ואלישע יחשב ביניהם כבכור הנוטל פי שניים. אליהו משיב לו {פס' 10} כי בקשתו היא קשה מדי, כלומר
שזה איננו תלוי באליהו אלא בה'. ועוד מוסיף ואומר, כי אם אלישע יזכה לראות אותו {את אליהו} בזמן
שהוא יעלה לשמיים, יהיה זה אות כי ה' נענה לבקשתו של אלישע.
4. הנס הקשור באליהו: דרך העלייה של אליהו לשמיים. הופיעה מרכבת אש ועמדה בין אליהו לאלישע,
ואליהו עלה עליה, וסערה העלתה את המרכבה לשמיים, ואת אליהו איתה.
הניסים שעושה אלישע: בפס' 14, אלישע מכה במים {כפי שעשה אליהו} ום נחצים לשניים. בפס' 21, מפזר
אליהו מלח על מי הירדן {אותו מקום שבו מת אליהו} ומרפא את המוות אשר נמצא שם.

פרק ה':
הנס שהגדול שמבצע אלישע:
הנס נעשה לנעמן ולמלך ארם. מסופר עליו שניצח במלחמות רבות, ושהיה רב עוצמה. הבעיה הייתה
שנעמן היה חולה בצרעת. בקשת מלך ארם ממלך ישראל היא להביא את אלישע כדי שירפא את נעמן. מלך
ישראל מפחד מכיוון שהוא הבין מבקשתו של מלך ארם, שאם הוא לא יסכים, ואם הוא לא יצליח לרפא את
נעמן, אז תפרוץ מלחמה. תגובתו הראשונה של נעמן לדברי אלישע הייתה כעס עליו, על כך שלא יצא אליו,
לא קרא בשם אלוהיו, ולא ריפאו בהרמת יד על מקום הצרעת, כדרך מכשפים. תגובתו של נעמן לאחר הנס
הייתה עתה נוכחתי לדעת כי אלוהי ישראל הוא האל האמיתי כי נרפאתי בדרך נס בשמעי לדברי נביאו.
נעמן עמד כעת לפני אלישע כעבד לפני רבו. גיחזי אמר לעצמו שזה לא ראוי לרפא איש ארמי בחינם, שהרי
הוא מיריבי ישראל, ועוד הוא אומר שהוא ירוץ אחריו ואקח משו ממה שאלישע לא רצה לקחת. גיחזי
העמיד פנים שהוא בא בשליחות אלישע , ושאלישע זקוק למתנתו של נעמן כדי להביאה לאורחים שבאו
אליו. הענש שגיחזי מקבל על מעשיו הוא להיות מצורע כפי שהיה נעמן. אלישע מקלל אותו, ואת זרעו
{כלומר צאצאיו}, ועוד לפני שעזב גיחזי את מקומו של אלישע היה הוא מצורע.

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: