חדשות האתר

פרוייקט הרחבת אתר הסיכומים 2014 יוצא לדרך, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם! לחצו כאן לפרטים

שימו לב שתיקנו כמה סיכומים שהיו חתוכים, תודה לגולשים הנאמנים שהעירו לנו על כך.

סקר

  • באיזה מקצוע הייתם רוצים לראות יותר סיכומים
  •  תנ"ך
  •  אנגלית
  •  ספרות
  •  היסטוריה
  • אנא בחר תשובה

רשימת תפוצה

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו!

  • אנא הכנס כתובת EMail תקינה

צורפת בהצלחה לרשימת התפוצה. תודה על שיתוף הפעולה!

חברתי

שאלות חזרה

מקצוע: תנ"ך, כיתה: י"א, מאת: אנונימי, פורסם: 27/04/2012
הולכים לסרט? allmovies.co.il מרכז במקום אחד את כל ההקרנות בכל בתי הקולנוע!

שאלות חזרה למבחן בתנ"ך בנושאים: מלכים א, מלכים ב, ירמיה, יחזקאל, עזרא

 

שאלות חזרה על ספר מלכים א

1.     לדעת חוקרי המקרא, הכתוב במל"א י"א 7-8 הוא ביקורת ברוח ספר דברים. הבא ראיה אחת לטענה זו.

2.     קרא מל"א י"ב 1-16.

(א)  מהי הסיבה לפילוג הממלכה עפ"י פסוקים 6-14, ומהי הסיבה לפילוג עפ"י מל"א י"א 11-13?

(ב)  הסבר כיצד משתלבות סיבות אלה במל"א י"ב 15.

3.     קרא מל"א י"ב 1. ירושלים הייתה בירת הממלכה המאוחדת. הסבר מדוע לא נערכה ההמלכה בירושלים ומדוע הסכים רחבעם שההמלכה תיערך בשכם?

4.     קרא מל"א י"ב 1-16. הסבר את ההכרזה: "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל" (16) וציין מה תפקידה.

5.     קרא מל"א י"ב 20-21. מהו הקושי בביטוי "זולתי שבט יהודה לבדו", וכיצד ניתן לפתור אותו?

6.     קרא מל"א י"ז 10-13. בשלושה ניסיונות מעמיד אליהו את האלמנה מצרפת. אילו הם?

7.     קרא מל"א י"ח 9-12. מדוע ירא עובדיה שמא אחאב יהרוג אותו?

8.     קרא מל"א י"ח 17-18. מפני מה פונה אחאב לאליהו בכינוי: "עכר ישראל"? למה מתכוון כל אחד משני הדוברים כאשר הוא משתמש בשורש ע.כ.ר.?

9.     מהו הקושי בדברי אליהו: "אני נותרתי נביא לה' לבדי", בהשוואה לפסוקים 13-47 במל"א י"ח, וכיצד ניתן ליישבו?

10.קרא מל"א י"ח 19-29 וציין שני אמצעים ספרותיים, המבליטים את היחס השלילי לבעל.

11.קרא מל"א י"ח 37-46. אילו שלושה ניסים מתוארים בקטע זה?

12.קרא מל"א י"ט 15-18. אלו משימות הוטלו על אליהו, ומהי התכלית המשותפת לכולן?

13.קרא מל"א כ"א 3-6. תשובת נבות לאחאב מובאת בקטע בשלושה נוסחים שונים(פסוקים 3,4,6). אילו הם השינויים, ומהי הסיבה לשינוי בכל אחד מהמקרים?

14.קרא מל"א כ"א 27-29. איזה סוג של גמול בא לידי ביטוי בפסוקים אלה, ובמה תלוי גמול זה בהתנהגותו של אחאב?

 

שאלות חזרה על ספר מלכים ב

1.     קרא מל"ב י"ז 4-6 וי"ח 11-12.

(א)  באיזו שנה נכבשה ממלכת ישראל בידי האשורים?

(ב)  מה הם שני ההסברים לכיבוש, לפי שני המקורות?

2.     קרא מל"ב י"ז 13,23. מהו התפקיד של הנביאים לפי פסוק 13 ומה התפקיד לפי פסוק 23?

3.     קרא מל"ב י"ז 20-21. הסבר במה שונה התפישה בנוגע לפילוג הממלכה, הבאה לידי ביטוי בפסוקים אלה, מן התפישה במלכים א, י"א, 30-33.

4.     קרא מל"ב י"ח 4. מה עשוי להפתיע ומה היו יכולים להיות שיקוליו של חזקיהו כאשר החליט לכתת את נחש הנחושת?

5.     כיצד מצטיירת דמותו של מנשה בספר דה"ב ל"ג 11-13 לעומת דמותו המתוארת במל"ב כ"א 1-8?

6.     אילו עקרונות של תורת הגמול המקראית מצדיקים את חורבן ירושלים עפ"י מל"ב כ"א 10-18? נמק את דבריך והסתמך על פסוקים מן הקטע.

7.     לצד מנשה נזכרים במל"ב כ"א 1-16 גם מלכים נוספים. הסבר מה הן המטרות השונות באזכור המלכים השונים.

8.     באותו קטע: באיזה ביטוי בקטע שקראת נרמזת הגלות?

9.     איזה השקפת עולם של מחבר דה"ב ל"ג 18-20 מתבטאת בפסוקים אלה?

10.קרא מל"ב כ"ג 2. ציין 3 פעולות שונות שעשה יאשיהו עפ"י הספר הנזכר, המפורטות בפרקים כ"ב-כ"ג.

11. התיאור של חיסול העבודה הזרה ע"י יאשיהו במל"ב כ"ג 8-20 חוזר גם בדה"ב ל"ד 3-7. מה הם ההבדלים בין שני התיאורים מבחינת היקף התיאור ומבחינת ההיקף הגיאוגרפי של פעולות יאשיהו.

12.קרא מל"ב כ"ג 15-19. מהו מעשה יאשיהו בבית אל ומדוע זוכה המעשה לתיאור מפורט?

13.קרא מל"ב כ"ה 23-30.

(א)  כיצד צוין רצח גדליה במסורת היהודית?

(ב)  מדוע ייחסה המסורת היהודית חשיבות כה גדולה לרצח?

14. יש הרואים בפסוקים 27-30 במל"ב כ"ה סיום בעל אופי של נחמה לספר מלכים. מדוע?

 

שאלות חזרה על ספר ירמיה

1.     קרא ירמיה ז 16-24. בפסוק 16 חוזרת מילת השלילה "אל" שלוש פעמים. מה מעידה חזרה זו על עמדת אלוהים ומה היא מעידה על עמדת הנביא? (פירוש הביטוי "תפגע בי" בפסוק 16 = תבקש ממני).

2.     קרא ירמיה ז 16-24. עונשו של העם ייגזר עפ"י העיקרון של "מידה כנגד מידה". הבא שתי הוכחות מלשון הכתוב לטענה זו, והסבר את תשובתך.

3.     קרא ירמיה ז 16-24.

(א)  הסבר מהי "שאלה רטורית".

(ב)  מה הן שתי השאלות הרטוריות שבקטע, ומה תפקידן בו?

4. (א) הסבר את השקפתו של ירמיה לגבי הקרבת קורבנות, כפי שהיא באה לידי ביטוי בירמיה ז 21-24.

(ב) כיצד תסביר, עפ"י השקפה זו, את הנאמר בפסוק 21?

5.     קרא ירמיה כ 7-18. כמה פרשיות בקטע? (ציין את הפסוקים בכל אחת מהן). ציין את הנושא של כל פרשיה, והסבר את הקשר ביניהן.

6.     בקטע הנ"ל, מבין הפסוקים 7-10, ציין את הביטויים המתארים את אויבי הנביא. אילו דברים מאפיינים את התנהגותו?

7.     בקטע הנ"ל, את מה ואת מי מקלל הנביא?

 

שאלות חזרה על ספר יחזקאל

1.     קרא יחזקאל י"ז, 11-14. פרט אילו אירועים היסטוריים מתוארים בפסוקים אלה (בתשובתך הקפד לבאר את כל הפרטים הרלוונטיים הנזכרים בפסוקים אלה.)

2.     קרא יחזקאל י"ח, 1-4. מהו חידושו של יחזקאל בנושא הגמול?

3.     קרא יחזקאל י"ח, 1-4. הסבר כיצד מנמק פסוק 4 את התנגדותו של ה' לאמרה השגורה בפי העם: "אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה".

4.     ביחזקאל י"ח, 19, מסתמכים שומעי הנבואה על תפיסת הגמול, המיוצגת בעשרת הדברות, ואילו ביחזקאל י"ח 20, מציג יחזקאל תפיסה שונה. מה הן שתי תפיסות הגמול שעליהן נסב הוויכוח?

5.     קרא יחזקאל י"ח, 2. הסבר מדוע רווחה בעם האמרה "אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" דווקא בימי יחזקאל.

6.     ביחזקאל י"ח, 5-9, 14-17 מתוארים המעשים שמהם נמנע הצדיק. אילו מן המעשים האלה קשורים במישרין לעשרת הדיברות?

7.     ביחזקאל י"ח 10-13 מתוארים מעשי הבן הפריץ. שישה מהם מהווים עבירות על מצוות התורה שבין אדם לחברו. פרט את שש העבירות, וציין על אילו מצוות עובר הבן הפריץ.

8.     קרא יחזקאל י"ח 5-20. במה עשויים דברי יחזקאל בנבואה שקראת לחזק את האמונה בגאולה ובשיבת ציון?

9.     קרא יחזקאל י"ח 20-23. במה משמשים דברי יחזקאל בפסוקים אלה תשובה לטענת העם, המובאת ביחזקאל ל"ג 10?

10.קרא יחזקאל ל"ז 1-14. נבואת יחזקאל בפרק זה היא תשובה לדברי העם, המובאים בקטע שקראת. אילו הם הדברים, ובמה משיבה עליהם הנבואה?

11.על אותו קטע: באילו נימוקים משתמשים הרואים בנבואה זו משל בלבד? (עפ"י הכתוב)

12.קרא יחזקאל ל"ז 12-14. מה הן שתי המשמעויות של המילה "קברותיכם" שבקטע?

13.קרא יחזקאל ל"ז 15-28. יש הטוענים שחזונו ל יחזקאל בפסוק 23 אינו מתאים לתורת הגמול, הבאה לידי ביטוי בי"ח 31. הסבר טענה זו.

14.קרא יחזקאל ל"ז, 21-28. בקטע שקראת מתאר יחזקאל את מצב בני ישראל לעתיד לבוא. במה שונה מצב זה ממצב בני ישראל ברוב ימי בית ראשון? ובמה שונה המצב בעתיד ממצב בני ישראל בגלות בימי יחזקאל?

15.ביחזקאל ל"ז, 28 מופיע השורש ק.ד.ש. בשתי צורות. מהי המשמעות של השורש בהקשרים שבהם הוא מופיע בפסוק זה?

16.מדוע ביחזקאל ל"ז 25 משמש המושג "נשיא" לציין את מנהיג ישראל לעתיד לבוא?

17.קרא יחזקאל ל"ז 21-28.

(א)  מהי התמונה המדינית שמתאר יחזקאל בפסוקים אלה?[

(ב)  האם תמונה זו ריאלית או חזונית? נמק.

 

שאלות חזרה על ספר עזרא

2.     קרא עזרא א . כיצד מקובל להסביר את ציון הזמן "לכלות דבר ה' מפי ירמיה" ומהו הקושי בהסבר מקובל זה?

3.     קרא עזרא א 1-3. איזה מעמד מחזירה הצהרת כורש לירושלים, ואיזה מעמד אין היא נותנת לה?

4.     קרא עזרא א 1-3. בהצהרת כורש יש ביטויים לשתי תפישות של ה', אל אוניברסלי ואל לאומי. ציין את הביטויים המצויים בפסוקים אלה, המתאימים לכל אחת מן התפישות.

5.     קרא עזרא א 2-3. ציין שני פריטים בהצהרת כורש, ההולמים את ההשקפות ההיסטוריוסופיות-תיאולוגיות המקובלות במקרא.

6.     קרא עזרא א 3. האם פסוק זה הוא צו או מתן רשות? הוכח את טיעונך.

7.     קרא עזרא ג, 3-6. פרט את ארבעת סוגי הקורבנות שהועלו על המזבח החדש.

8.     קרא עזרא ג 6-7.

(א)  מהו המצב המתואר בפסוק 6, ומהו הקשר בינו לבין המסופר בפסוק 7?

(ב)  מהו מעמדה המדיני של יהודה עפ"י פסוק 7? בסס תשובתך על הכתוב.

9.     קרא עזרא ג 11-12. הסבר את התגובות השונות למראה ביהמ"ק השני בעת הייווסדו.

10.קרא עזרא ג 12-13. "והקול נשמע עד למרחוק". איזה קול נשמע ומה היו סיבותיו?

 

 

רוצים לקבל את הסיכומים לבגרות ישר לפייסבוק שלכם? עשו לנו לייק: